Sayfalar

17 Kasım 2014 Pazartesi

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ 18.11.2014

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ 18.11.2014

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Necmettin Erbakan Üniversitesi bünyesindeki Sağlık Bilimleri Enstitüsü hariç diğer enstitüler tarafından yürütülen lisansüstü eğitim ve öğretime ilişkin esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; yüksek lisans, doktora, sanat dallarında yapılan sanatta yeterlik, bilimsel hazırlık programı, özel öğrenci, ortaöğretim alan öğretmenliği, ulusal ve uluslararası ortak lisansüstü programlar ve benzeri programlara öğrenci kabulü, ders plan ve programları, sınavlar, tez, diploma ve benzeri faaliyetlerin düzenlenmesi ile ilgili hükümleri kapsar.

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ NÜFUS VE GÖÇ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ 18.11.2014

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ NÜFUS VE GÖÇ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ 18.11.2014

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Celal Bayar Üniversitesi Nüfus ve Göç Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına ve bu organların görevlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Celal Bayar Üniversitesi Nüfus ve Göç Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

14 Eylül 2014 Pazar

ZİRVE ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ 14.09.2014

ZİRVE ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ 14.09.2014

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Zirve Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu İngilizce hazırlık programı ile hazırlık sonrası İngilizce ve dünya dilleri birimlerinde yürütülecek eğitim-öğretim ve sınavlarda uygulanacak usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Zirve Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu İngilizce hazırlık programı ile hazırlık sonrası İngilizce ve dünya dilleri birimlerinde yürütülecek eğitim-öğretim ve sınavlarda uygulanacak usul ve esaslara ilişkin hükümleri kapsar.

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANA DAL, YAN DAL VE YAZ OKULU YÖNETMELİĞİNİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANA DAL, YAN DAL VE YAZ OKULU YÖNETMELİĞİNİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK 14.09.2014

MADDE 1 – 13/5/1997 tarihli ve 22988 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Karadeniz Teknik Üniversitesi Çift Ana Dal, Yan Dal ve Yaz Okulu Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörü yürütür.

ANKARA ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

ANKARA ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 12/9/2013 tarihli ve 28763 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ankara Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“ı) İntörn eğitimi: Tıp ve Veteriner Fakültesi son sınıf eğitimini,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

9 Haziran 2014 Pazartesi

PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ KÖK HÜCRE UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

Pamukkale Üniversitesinden:

PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ KÖK HÜCRE UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Pamukkale Üniversitesi Kök Hücre Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, organlarına, organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ DENEYSEL CERRAHİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

Pamukkale Üniversitesinden:

PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ DENEYSEL CERRAHİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Pamukkale Üniversitesi Deneysel Cerrahi Uygulama ve Araştırma Merkezinin işlevlerine, çalışma prensiplerine, yönetimsel yapılarına ve bunların görevlerine, diğer birimlerle ilişkilerine ilişkin esasları belirlemektir.